.::LEHÇEMİZ-ŞİVEMİZ::.

SUNUŞ :
Dilbilimcilere göre Anadolu Ağızları; Doğu Gurubu,Batı Gurubu ve Kuzeydoğu Gurubu olmak üzere üç ana guruba ayrılmaktadır.
Uşak bölgesi, Batı Gurubu ağızlar içinde yer almaktadır. Uşak ili ağız bölgesi de üç guruba ayrılmaktadır. 1.Bölge Uşak merkez, 2.Bölge Eşme, 3.Bölge ise Karahallı’dır.
Uşak bölgesi ağızlarında Türkiye Türkçesi yazı diline geçmemiş XI.yüzyılın ve öncesi ağzının eski Türkçe şekilleri korumakta ve ne kadar muhafazakar ve başarılı olduğunu göstermektedir.
İşte bin yıldır hiç bozulmadan ve şekil değiştirmeden günümüze kadar muhafaza ettiğimiz kelimelerden bazıları;
Aba, Ardılmak, Benillemek,Dumağı, İlkmek, Sağdıç, Sinlenmek, Üleşmek ve Sormuk. Bu kelimelerden Dumağı ve Sormuk bu gün sadece Karahallı’da kullanılmaktadır.

NOT: Bu yazının hazırlanmasında Uşak Sempozyum Bildirilerinden yararlanılmıştır.

 

A   E

Aba

Abla  

Ebe

Babaanne,anneanne
Alan Açıklık   Ebermek Getirmek
Alaca Olgunlaşmaya başlayan üzüm   Ebertlemek Avutmak
Alantirik Elektrik   Engücü Eninde sonunda
Ardılmak Yüklenmek   Erkeç Büyük keçi
Annaç Karşı   Efen Kolay
Akıbat Avukat   Enser Büyük çivi
Ağa Ağabey   Eski Çamaşır
Aha İşte   Esger Asker Ese, İsa
Amat Ahmet   Emme Ama
Ars Büyük Fare   Elemle İplik düzeltme
Aşa Ayşe
Aşıraşı Aşure   Elem etmek Utanmak
Alat etmek Acele etmek   Ergen Kızılcık
Avgan Su birikintisi
Andık Canavar   Eyef Yük taşımaya yarayan bir alet
Ammi Emmi,Amca   F
Amel olmak İshal olmak  

Fennos

Fanus tipi fener
Aynaşmak Sırnaşmak   Ferfene Ziyafet
Anışmak sözünü etmek   Fışnamak Kaynamak,kabarmak
Ayan Muhtar   Firtlenmek Şüphelenmek
Ayın oyun Aslı gibi olmayan,bozulmuş   G
Azıyma Azime  

Gali

Artık

B

  Galambaş Kalabalık

Benillemek

Ürkmek  

Galgımak

Oynamak

Bark

Şimşek  

Gayıl olmak

Razı olmak

Bamak

Parmak  

Ganare

Mezbaha

Banış

Yemeğe ekmek batırma  

Gapba

Kahbe

Bak bi

Bir dakika,bana bak   Gabagöt Tembel

Badılcan

Patlıcan  

Gaynaşık

Yaramaz

Barabara

Berabere  

Ganyaşı

Yabani ot

Basıra

Bitkilerde oluşan hastalık  

Gave

Kahve

Bezdirme

Saçta pişirilen hamur işi  

Gısım

Bir avuç

Bessel

Kabak ve pekmezle yapılan bir tatlı  

Gındap

İp

Bungun

Sıkıntılı  

Gıramis

Büyük altın

Bukağı

Kelepçe  

Gıynız

Boynuz

Berenari

Şöyle böyle   Gayma Para

Babış

Ayakkabı  

Gıllangıç

Kokulu küçük süs kavunu

Bakır

Su kovası  

Gıldak

Kadın gibi davranan erkek

Bedirek

Pamuk yığını   Garga beyni Yoğurt ve pekmez karışımı

Bicava

Pijama  

Gar Helvası

Kar ve pekmez karışımı

Bişeğen

Çabuk pişen  

Galgımak

Oyuna kalkmak

Bişibişi

Çocuklara verilen kuruyemiş   Götdeş Yandaş,dost
Biskevit Büsküvi  

Gödek

Kısa ve şişman

Bicez

Bir tane   Gümlü Çömlekte yapılan et yemeği
Bizim gız Kız kardeş  

Gubarmak

Kabarmak,şişinmek

Bizim oğlan

Erkek kardeş   Gumdak Mısır,darı

Balambırt

Palamut   Gızan Çocuk
Boduç Küçük su testisi  

Gıncırdak

Eski bir düğün eğlencesi

Bunar

Pınar  

Garafil

Karanfil

Boğ

Bohça   Garallı Karahallı

Bükme

Saçta pişirilen hamur işi  

Gayınna

Kaynana

Bübe

Biber  

Gayınoğlan

Kayın birader

Börtüböce

Her türlü böcek  

Gabasan

Karbasan

Börttürmek

Haşlamak  

Gavırga

Buğday ve mısır kavurması

Böyün

Bu gün   Gavuz Kuru meşe yaprağı
Bekdayı Pek güzel   Garın aşı İşkembe çorbası
C - Ç  

Gönek

İç gömleği

Car

Kadın örtüsü   Gövermiş Olgunlaşmaya başlayan meyve
Cazı  Cadı   Gök Olgunlaşmamış sebze-meyve
Çoğaşmak Çoğalmak,toplanmak   Güssom Gülsüm
Çağıl Çakıl   Gömbe Külde patates pişirme
Çandırma Jandarma   Gezgiç Nişanlıların gezintisi ve pikniği
Cof Cömert   Geme Fare
Comaat Cemaat   Guyruklu Akrep
Cığara Sigara   Gumbarcı Kumarcı
Cingen Çingene   Guduret;
Kudret
Cavır Gayri Müslim   Guvatlı Kuvvetli
Cibire Üzüm tortusu   Gelip batır Durmadan gelen
Çendek Tabak   H
Cendere Bir çeşit baklava  

Heleşe

Eğlence ,muhabbet
Çıvgan Kamışa benzer bir bitki  

Haranı

Tencere

Çiğin

Omuz  

Hayat

Salon

Çıtlık

Yabani bir meyve   Hambal Hamal
D   Hanay Avlulu ev

Deberotu

Havuç   Habıyba Habibe
Desti dümbek Toprak darbuka   Haviz Hafız
Düylek Kavun   Harım Bahçe duvarı
Dığan Tava   Hadendi Haydi artık
Dılbır Dilber  

Höngürde

Orada

Dıkma

İç güveysi   Höngülde Bu şekilde
Dınga garın Şiş göbekli   Hökömat Hükümet
Dinel Dikel   Helime Yemeğin üstündeki yağ tabakası

Dumağı

Nezle,grip   Heng Eğlence
Dellenci Tellal   Hu Şu ,bu
Deledırlı Delihıdırlı   Ho O,bu
Deyyo Diyor   Honça Düğün çerezi
Deya İşte orada   Horata Eğlence,alay
Deze Teyze      
Dolak Atkı      
Dombay Domuz      
Darı Mısır tanesi      
Dayıca Güzelce      
Durago Bekle      
Düzen Dokuma tezgahı      
De gali Haydi artık,çabuk      
Deşdevan Korucu      
Döğüs Deyyus      
Düggen Dükkan      
 
A-H
 

 

 
Anasayfa  |  Gazetemiz  |  Haber - Duyuru  |   Kuruluş Hikayemiz   |  Vakıf Gayesi   
|  Karahallı Yönetim  |   Lehçemiz - Şivemiz   |  Mahalleler - Köyler  
|  Sülale isimleri   |    Fotoğraf Galerisi| İletişim